Het bekijken van je financiële situatie is verstandig, zowel bij leven als dood.

Op het moment werk ik nog 40 uur per week en ik heb sinds deze maand weer een promotie gekregen. Echt geweldig en best een beetje trots. Sinds ik weg ben uit het kantorennet van de bank en de it in ben gegaan gaat mijn carrière voor de wind. Echter heb ik wel een doel, het liefst wil ik namelijk nog maar 5 tot 7 jaar blijven werken. Daarvoor moet ik nu wel al actie ondernemen, dus flink extra aflossen op onze hypotheek en ook zorgen voor een goede spaarpot.

Maar we moeten er natuurlijk ook bij stilstaan dat je het goed geregeld hebt voor als er wat met 1 van ons gebeurd. We willen elkaar en onze kinderen goed achterlaten.tuin2

Goed geregeld betekent vooral dat door het nalaten van ons vermogen niemand in de problemen kan komen bv dat er ineens een grote som geld betaald moet worden aan erfbelasting, terwijl het vermogen nog steeds in de stenen zit. Maar ook moeten we ervoor zorgen dat je niet teveel betaald. In elk land is het weer anders geregeld en zijn de vrijstellingen ook anders.

Erfbelasting is eigenlijk een hele oneerlijke belasting, je hebt immers al inkomstenbelasting betaald over je inkomsten en als je zuinig bent en dat spaart moet je boven een bepaald bedrag ook nog eens vermogensbelasting betalen en als je het dan erft betaal je ook nog eens erfbelasting (boven de vrijstelling). Je zou kunnen zeggen dat het een luxe probleem is, maar als je jaren lang hard gespaard hebt en er niet op los geleefd hebt voelt het wat oneerlijk.

In Nederland heeft je partner wel een hele grote vrijstelling maar liefst
€ 671.910,- maar de (klein) kinderen slechts € 21.282.
Erven ze meer geld dan moet daar belasting over betaald worden.

In Nederland is de notaris dé fiscalist op het gebied van erfbelasting en voor besparende constructies moet je bij hem zijn. Maar stel dat je ook een huis in Spanje hebt zoals wij, hoe zit het dan?

In elk land is alles altijd anders geregeld en in Spanje kan het ook per regio verschillen en het is ook nog eens heel veranderlijk.

Een Spaanse notaris ziet een testament niet als een erf belastingbesparend document, er moet gewoon belasting betaald worden in Spanje en daar weet hij alles over maar hoe het dan zit als je in Nederland woont en een huis in Spanje hebt en zo min mogelijk belasting wil betalen, dat weet hij niet.

De content van een in Nederland getekend testament bekijkt de Spaanse notaris niet inhoudelijk. Een door de Nederlandse notaris opgestelde (Europese) verklaring van erfrecht is voor de uitvoering in Spanje genoeg, dat maakt het ook wel makkelijker en voorkomt discussies.

Maar zoals je ook bij de aankoop van een woning ziet heeft de notaris in Spanje een hele andere functie, hij adviseert niet, hij stelt alleen het document op. Maar je wilt natuurlijk geen dubbele belasting betalen en zeker niet teveel.

In Nederland is het standaard dat de langstlevende de erfenis krijgt maar is dat ook wel zo gunstig in Spanje?
Hoe zit het dan met de kinderen als de overlevende ouder ook ineens overlijdt?

Als je je nabestaande wil beschermen zorg je van te voren dat er geen fouten worden gemaakt met je nalatenschap. Daarom is een testament heel erg belangrijk. Een testament staat vast. De kracht van het geschreven woord, onomkeerbaar na je overlijden. Juridisch kan het goed geregeld zijn maar is dat het fiscaal ook?

Er moet rekening gehouden worden met het Spaans en Nederlands erfrecht. Het langstlevende testament zorgt ervoor dat je partner niet het huis hoeft te verkopen om de kinderen hun deel al te geven. Je kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een niet opeisbare vordering en pas als er geen ouder meer leeft erven ze.

In Spanje zien ze het heel rechtlijnig namelijk een vordering is nog geen erfenis. De Nederlandse fiscus vindt daarentegen dat de kinderen wel degelijk iets geërfd hebben. De vordering is weliswaar niet opeisbaar zolang de ouder nog leeft maar dit erfdeel moet in de ogen van de Nederlandse fiscus reeds bij dat eerste overlijden in de heffing worden betrokken, en niet pas als de langstlevende overlijdt. Voor de Spaanse fiscus is er maar één erfgenaam namelijk de overblijvende partner en dat heeft consequenties want dat betekent ook dat er maar één vrijstelling kan worden benut.

Hoe zorgt men er voor dat de Nederlandse notaris in zijn verklaring van erfrecht de situatie zodanig uitlegt dat deze goed door de Spaanse notaris te interpreteren is, en op een zodanige wijze dat zo veel mogelijk van alle belastingvoordelen in Nederland en in Spanje gebruik gemaakt kan worden?

Allemaal vragen, we zullen uitkomen op een flexibel testament, dus een langstlevende testament waarmee het mogelijk is om óók in te spelen op de omvang van de Spaanse vrijstellingen van dat moment.

Ik ga snel een afspraak plannen met een specialist op dit gebied. Ik had op een Spanje facebook groep tips gevraagd voor een goede notaris, er zijn vast mensen zoals wij die ook een huis in Spanje hebben maar in Nederland wonen die dit ook aan de hand gehad hebben, vele kwamen met dezelfde notaris tip, dus daar ga ik contact mee opnemen en ik ben benieuwd naar het gesprek en hoe ons testament eruit komt te zien.

testament