Boeddhisten geloven in karma, alles wat we doen, zeggen of denken komt weer bij ons terug. Boeddhisten bidden vaak in een tempel voor een altaar. Boeddhisten gaan ook naar stoepa’s om iets te offeren, bij een stoepa worden resten van boeddhistische heiligen bewaard.

Wierrook, kaarsen en water zie je vaak bij tempels. De wierook staat voor zuiverheid en wijsheid. De kaars voor begrip en verlichting. Water staat voor liefde en goed doen.

Als we nu een wens willen doen net zoals we zien dat vele Boeddhisten dat doen als ze naar een tempel gaan hoe werkt dat dan voor ons vroegen we aan onze boeddhistische gids Siri. Hij nam ons mee naar de witte stoepa in Tissamaharama de  Rajamaha Viharaya waar hijzelf ook altijd komt en vele met hem, wat was het druk, bussen vol mensen overal vandaan. Om af te koelen sprongen de mensen in de rivier die ervoor lag, iedereen had pret. Het is één van de 4 oude stoepa’s die behoort tot Anuradhapura tijdperk. Het is de grootste, evenals de meest aanbeden.

We moesten natuurlijk eerst onze schoenen uit doen. Daarna gingen we een olie kaarsje aansteken en daarna wierrook stokjes  branden en toen gingen we naar binnen naar een priester die ons toesprak en besprenkelde. Onze wens gaat uitkomen beloofde hij.